Interpellation 2014/15:482 Matchningsanställningar

av Christian Holm (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Alliansregeringens särskilde utredare Anders Lago presenterade nyligen utredningen om matchningsanställningar. Syftet med matchningsanställningen är att ta till vara varje individs arbetsförmåga och att skapa nya möjligheter till arbete för personer som varit arbetslösa under mycket lång tid.

Matchningsanställningen innebär att individen anställs hos en matchningsaktör, som har arbetsgivaransvaret för individen. Individen utför sitt arbete hos ett kundföretag, som betalar matchningsaktören för tjänsten. Detta innebär att arbetsgivare – i form av kundföretag – ges möjlighet att pröva hur en individ fungerar i verksamheten utan att ett anställningsförhållande behöver komma till stånd.

En viktig poäng med matchningsanställningar är nämligen att minska den osäkerhet som många arbetsgivare upplever inför att anställa en person som varit borta från arbetslivet under en längre tid. Regeringen har nu en utredning färdig att sätta i sjön. Det finns ingen tid att vänta.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

 

Hur tänker arbetsmarknadsministern och regeringen gå vidare med förslaget om att införa matchningsanställningar?