Interpellation 2014/15:476 Aktiebolag som driftsform för akutsjukhus

av Anders W Jonsson (C)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Trots alla stora utmaningar som den svenska hälso- och sjukvården står inför saknas helt initiativ från Socialdepartementet. Det har fått till konsekvens att socialutskottet går på halvfart. Jämfört med motsvarande period efter regeringsskiftet 2006 har utskottet bara hälften så stor arbetsbörda.

Sjukvårdsministern var vid sitt tillträde tydlig med att den största utmaningen som svensk hälso- och sjukvård stod inför var att så snabbt som möjligt få bort den del av sjukvårdsproducenterna som hade aktiebolag som driftsform.

Sjukvårdsministern har nu aviserat att han kommer att ta fram ett lagförslag som förbjuder aktiebolag som driftsform för akutsjukhus. Bortsett från S:t Görans Sjukhus i Stockholm finns det ett akutsjukhus i Bollnäs som drivs av ett aktiebolag.

Min fråga till statsrådet Gabriel Wikström är därför:

 

Vilken grund har statsrådet för att föreslå att akutsjukhus ej ska få drivas av aktiebolag?