Interpellation 2014/15:475 Godkänd gymnasieutbildning

av Michael Svensson (M)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Arbetsmarknaden förändras ständigt. På en alltmer kunskapsintensiv arbetsmarknad med ett försvinnande antal enklare jobb är i dag en avslutad och godkänd gymnasieutbildning näst intill ett krav för att få ett jobb. Det är därför av största vikt att vi i Sverige har ett utbildningssystem som ger alla en bra grund att stå på, från förskola till universitetsstudier.

Den dåvarande alliansregeringen tog de fallande kunskapsresultaten i skolan på stort allvar och genomförde flertalet genomgripande reformer för att vända utvecklingen. Det handlar om en ny lärarutbildning, en ny läroplan för gymnasiet och inte minst karriärvägsreformen för att nämna några. Till detta kommer Alliansens förslag i årets budget som gäller för 2015: mindre klasser, fler speciallärare och fler förstelärare.

Nya siffror från Skolverket visar att statistiken inte har förändrats nämnvärt de senaste tio åren, runt 20 procent av eleverna slutar gymnasieskolan med vare sig gymnasieexamen eller studiebevis. Detta är en av skolans största utmaningar, och är något som får långtgående konsekvenser för den enskilda likväl som för samhället.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Aida Hadzialic:

 

Vilka är statsrådets förslag för att vända utvecklingen och därmed minska studieavhoppen, öka genomströmningen och att se till fler går ut gymnasiet med fullständiga och kompletta betyg, och när kommer dessa förslag i sådana fall att sjösättas?