Interpellation 2014/15:468 Varsel vid Metsä Board i Husum

av Eva Lohman (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Den 24 mars meddelade Metsä Board att de varslar 200 personer, varav 150 arbetare och 50 tjänstemän, i sin fabrik i Husum utanför Örnsköldsvik. På grund av av låg efterfrågan på papper väljer man att omstrukturera mer mot papptillverkning. Totalt arbetar 850 personer där.

Automatiseringen, digitaliseringen och hård konkurrens från andra länder där arbetskraften är billigare samt mindre efterfrågan gör att Sverige går igenom snabba omställningar för tillfället. Storföretag i Sverige växer mer utomlands än i Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern och regeringen att vidta för att skapa goda förutsättningar så att de som varslas hos Metsä Board i Husum snabbt ska kunna få nya jobb?