Interpellation 2014/15:458 Större tydlighet om ryskt beteende i luftrummet

av Lena Asplund (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

De senaste månaderna har vi sett ett antal olika incidenter där ryskt militärflyg flugit med avstängda transpondrar. Problemet med detta är att den civila flygledningen inte kan följa dessa militära plan med den radarutrustning som de har till sin hjälp. Därför utgör flygplan som flyger med avstängd transponder ett reellt problem för den civila luftfarten, och det har inträffat flera incidenter när civila plan har varit farligt nära kollisioner med militärflyg med avstängd transponder.

Det är viktigt att regeringen är tydlig och korrekt när det kommer till att markera mot det ryska beteendet att flyga med avstängda transpondrar. Tyvärr har detta inte varit fallet då olika ministrar har lämnat olika besked. 

Efter incidenten i Danmark den 12 december, där ett civilt plan som lyfte från Kastrup var nära en kollision med ett ryskt militärt plan, sa utrikesminister Margot Wallström att ”dessvärre är det inte ovanligt att även svenska plan har flugit utan transpondrar och det gör Natoplan också”. Försvarsminister Peter Hultqvist uttalade däremot att det förekommer att svenska plan flyger med transpondern avstängd men inte alls i samma utsträckning som de ryska planen och att det sker under ordnade former.

I samband med den senaste incidenten när svenskt militärflyg identifierade och följde fyra ryska stridsplan med avstängda transpondrar i närheten av Gotland och Bornholm var det återigen olika besked från utrikesministern och försvarsministern. Denna gång sa utrikesminister Wallström att det var ett regelbrott att flyga med avstängd transponder medan försvarsminister Hultqvist förnekade detta och endast menade att det är ett olämpligt beteende.

Det är olyckligt att det hela tiden kommer olika besked från regeringen när det gäller det ryska beteendet i luftrummet. Tyvärr skadar det Sveriges trovärdighet, och det ställer även frågor om i vilken utsträckning ansvariga ministrar stämmer av fakta gentemot Försvarsmakten. I det säkerhetspolitiska läget vi nu befinner oss i med ett Ryssland som agerar alltmer offensivt är det viktigt att Sverige med trovärdighet tydligt kan markera mot ett beteende som inte är acceptabelt.

Mina frågor till utrikesminister Margot Wallström är följande:

 

Hur kan Sverige vara tydligare i de mellanstatliga relationerna med Ryssland om ett korrekt uppträdande i det internationella luftrummet?

Finns det en ordnad process där Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet stämmer av viktiga uttalanden som dem angående avstängda transpondrar sinsemellan, och har avstämning skett med Försvarsmakten för att försäkra sig om korrekt information om sakförhållandena?