Interpellation 2014/15:455 Tidigare dömdas möjlighet till arbete

av Beatrice Ask (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Det är viktigt att människor som begått brott, efter dom och avtjänad påföljd, kan återgå och få möjlighet till egen försörjning genom arbete. De senaste åren har förberedelser för tiden efter anstalt utvecklats. Möjligheterna att studera har förbättrats, och Arbetsförmedlingen samverkar med Kriminalvården.

Utöver att många kan ha bristande utbildning och arbetslivserfarenhet vid frigivningen är det ingen tvekan om att utvecklingen där allt fler arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret alternativt kräver att den arbetssökande själv ska begära ut informationen och bifoga den med sin ansökan innebär större svårigheter för många att få jobb. Detta undergräver grundläggande rättsliga principer och är långt ifrån en garanti för att förhindra anställning av personer som är olämpliga för en anställning. Ur ett arbetsgivarperspektiv finns en risk att registerkontroller ger en falsk känsla av trygghet.

Utredningen om registerutdrag i arbetslivet lämnade i juni förra året sitt betänkande (SOU 2014:48) till den dåvarande arbetsmarknadsministern.

Utredningen föreslår en ny lag om att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att arbetssökande visar upp utdrag ur belastningsregistret. En arbetsgivare som bryter mot förbudet får betala skadestånd.

Utredningen konstaterar

Utredningsförslaget har varit ute på remiss, men därefter har inget hänt. Regeringen har inte presenterat något förslag trots att frågan är angelägen.

Mina frågor till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är därför:

 

På vilket sätt vill ministern och regeringen underlätta för tidigare dömda att få ett arbete?

Kommer ministern och regeringen att lägga fram förslag till riksdagen utifrån utredningens slutsatser?