Interpellation 2014/15:448 Ett längre arbetsliv

av Elisabeth Svantesson (M)

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

Framtidsministern klargör på regeringens hemsida att hennes uppdrag är att se till så att regeringen har ett långsiktigt perspektiv i sitt arbete och att man i tid hanterar de stora framtida utmaningar som Sverige står inför.

En av de stora framtida utmaningarna för Sverige är att andelen av befolkningen i arbetsför ålder minskar. Arbetsförmedlingen räknar med att detta är fallet om tio år – i landets alla län.  Att vi lever längre och är friskare längre upp i åren är självklart något mycket positivt men det ställer också stora krav på våra välfärdssystem. För att säkra pensioner och framtida välfärd även för kommande generationer kommer många till slutsatsen att vi behöver fler arbetade timmar i ekonomin och att vi kommer att behöva jobba längre upp i åldrarna.

Mina frågor till statsrådet Kristina Persson är därför:

 

Delar statsrådet bilden av att fler kommer att behöva arbeta längre i framtiden?

Vilka politiska åtgärder anser statsrådet är viktiga för att möta den demografiska förändring som Sverige befinner sig i?