Interpellation 2014/15:447 Avgiftshöjningar för pensionärer

av Lotta Finstorp (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I regeringens budget, som föll i december 2014, fanns det förslag om att tillåta kommunerna att höja högkostnadsskyddet med 224 kronor för dem som har äldreomsorg i någon form. Man minskade statsbidraget med motsvarande belopp. Dessutom tog man bort statsbidragen till trygghetsboende i kommunerna.

Min fråga till finansministern är därför:

 

Avser finansministern att återkomma under året 2015 med förslag till dessa avgiftshöjningar för pensionärer?