Interpellation 2014/15:446 Statsministerns möte med Polens premiärminister

av Margareta Cederfelt (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Statsminister Stefan Löfven träffade Polens premiärminister Ewa Kopacz i Warszawa den 16 mars. Utöver de separata överläggningarna med premiärministern och EU-minister Rafal Trzaskowski hölls även en diskussion på ambassaden med särskilt inbjudna polska gäster på temat Jämställdhet för tillväxt.

Kvinnors frihet inskränks på många platser i världen. Lagstiftning och traditioner gör att kvinnor utsätts för tvångsäktenskap, könsstympning, trafficking och sexuella kränkningar. Krig, naturkatastrofer, låg utvecklingsnivå och fattigdom slår ofta särskilt hårt mot kvinnor.

Nya moderaterna ser kränkningar av kvinnors rättigheter som ett av de största hindren för demokrati och ekonomisk utveckling. Först när kvinnor i samma omfattning som män får tillgång till utbildning, förvärvsarbete och äganderätt samt kan skyddas mot övergrepp kan ett lands utveckling ta verklig fart. Det är därför välkommet att statsministern diskuterade detta.

Men det är också viktigt att svensk utrikespolitik bidrar till ett jämställt samhälle. I ett jämställt samhälle har kvinnor och män, liksom flickor och pojkar, lika rättigheter, villkor, möjligheter, inflytande och makt att själva forma sina liv och att påverka samhället.

Svensk utrikespolitik ska bland annat verka för stärkande av kvinnors politiska deltagande och inflytande, utbildning, kvinnors ekonomiska aktörskap och arbetsvillkor, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt kvinnors säkerhet, inklusive bekämpning av alla former av könsrelaterat våld och människohandel.

Enligt statsminister Stefan Löfven själv togs inte frågan om Polens förbud mot aborter upp under mötet med premiärminister Ewa Kopacz, trots att förbudet är en kraftig inskränkning av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Med tanke på ovanstående är min fråga till statsministern:

 

Vad tog statsministern upp på mötet med premiärminister Ewa Kopacz?

Hur ser regeringens arbete för jämställdhet ut i relationen med Polen?

Varför tog statsministern inte upp Polens förbud mot aborter under mötet, med tanke på att SRHR ska vara en viktig del i den svenska utrikespolitiken?