Interpellation 2014/15:443 Sänkt ROT-avdrag

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I valrörelsen lovade Stefan Löfven att en eventuell framtida S-ledd regering inte skulle riva upp reformen kring ROT-avdraget, som infördes permanent av alliansregeringen 2008 efter att tidigare ha funnits på försök 2004–2005. Redan efter fem månaders socialdemokratiskt regeringsinnehav har nu dock finansminister Magdalena Andersson inför det kommande budgetarbetet aviserat en sänkning av ROT-avdraget.

Den planerade sänkningen innebär att man framöver endast får rätt att dra av 30 procent av kostnaden i stället för dagens 50 procent. Detta är ett tydligt svek från regeringens sida som bland annat medför att en ombyggnad för 10 000 kronor nu riskerar att bli 2 000 kronor dyrare.

Sedan 2008 har ROT-avdraget bidragit till att många nya arbetstillfällen skapats i en bransch som länge varit drabbad av svartarbete och fusk. I dag är detta arbetstillfällen som är trygga för både arbetstagare och brukare samtidigt som de bidrar till statskassan med skatteintäkter som tidigare gått förlorade. Målare, snickare och elektriker är alla eniga om att ett avskaffat eller nedskalat ROT-avdrag riskerar att vrida klockan tillbaka.

Det är allvarligt att regeringen inte står för sitt ord om att inte förändra ROT-avdraget. En sänkning av ROT-avdraget slår samtidigt både mot den enskilde brukaren och mot byggsektorn.

Därför vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Varför vill finansministern rulla tillbaka en framgångsrik reform som bidragit till fler vita arbetstillfällen, för att i stället öka regelkrångel och kostnader?