Interpellation 2014/15:440 Jobbskatteavdragens koppling till grov brottslighet

av Hans Rothenberg (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Inrikesminister Anders Ygeman sa i en direktsänd intervju i Aktuellt den 19 mars med anledning av morden i Biskopsgården att jobbskatteavdragen var en bidragande orsak till dessa. Ministern sa bland annat:

”De senaste 10–15 åren har det varit dåligt. Sociala klyftorna, arbetslösheten ökat, skolresultaten sjunkit, därför behövs fler åtgärder.”

”Jag tror att dagordningen och samhällsutvecklingen varit en annan. Man har pratat skattesänkningar och jobbskatteavdrag och andra saker i mycket högre grad än vad man pratat förorter.”

Med anledning av statsrådet Ygemans uttalande i SVT önskar jag få svar på följande:

 

På vilket sätt bär jobbskatteavdragen skulden för skottdåden?

Anser statsrådet att morden kunnat undvikas om jobbskatteavdragen inte genomförts?

Finns det andra begångna brott som har sin orsak på grund av genomförda jobbskatteavdrag?