Interpellation 2014/15:439 Det palestinska fördömandet av utrikesministerns agerande

av Carl-Oskar Bohlin (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

För några månader sedan beslöt regeringen att erkänna Palestina som stat och därefter att höja det svenska biståndet till Palestina med 500 miljoner kronor. Utrikesministern sa då att detta förbättrade Sveriges möjligheter att ställa krav på bland annat arbetet för tillvaratagande av mänskliga rättigheter i Palestina. I dagarna valde bland annat Palestina att fördöma utrikesminister Margot Wallström för att hon kritiserat Saudiarabien för spöstraffet riktat mot en regimkritisk bloggare. Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till utrikesministern:

  1. Hur ser utrikesministern på Palestinas fördömande av henne ställt i relation till det utlovade extra kravställandet på Palestina?
  2. Hur bedömer utrikesministern Palestinas efterlevnad av mänskliga rättigheter, för exempelvis hbtq-personer?
  3. Hur kommer det svenska kravställandet på Palestina med inriktning mot mänskliga rättigheter att ta sig uttryck framöver?