Interpellation 2014/15:433 Nedläggningshotet mot Bromma flygplats och konsekvenserna för Tvärbanans utbyggnad

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Frågorna kring Bromma flygplats vara eller icke vara är många och blir fler ju längre tid som fortlöper innan man får ett besked. En effekt av denna limbo som man slängt in Stockholmsregionen i är bland annat att den planerade utbyggnaden av Tvärbanan till Kista måste försenas. Anledningen till detta är att man måste flytta flera hangarer på flygplatsområdet om det ska vara möjligt att dra spårvägen vidare förbi flygplatsen till en kostnad som flygplatsens ägare inte kan räkna hem med mindre än att man får besked om att flygplatsen ska få vara kvar. Resultatet blir att den utbyggnad som var tänkt att börja 2016 får invänta besked från regeringen om Bromma får vara kvar. I det fall flygplatsen ska läggas ned kan inte byggnationerna påbörjas förrän detta har skett och hangarerna ska rivas. Detta får såklart stora effekter för Stockholmsregionen och utvecklingen i det forsknings- och innovationskluster som finns i Kista Science City, som är oerhört viktigt för regionens utveckling och Sveriges konkurrenskraft inom it-området.

Mot bakgrund av bland annat detta vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Har statsrådet tidigare varit medveten om de konsekvenser som nedläggningshotet mot Bromma flygplats har fått för utbyggnaden av Tvärbanan till Kista?

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att säkerställa att Tvärbanans Kistagren kan börja byggas enligt plan år 2016?