Interpellation 2014/15:428 Ökad konkurrens på järnvägsnätet

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Lördagen den 21 mars avgår bolaget MTR:s första avgång mellan Stockholm och Göteborg. Det innebär att SJ för första gången konkurrensutsätts ordentligt på denna lönsamma sträcka. För resenärerna innebär det fler avgångar och lägre priser.

Uttalanden från representanter från de två regeringsbärande partierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tyder på att det finns en konflikt mellan hur partierna ser på denna utveckling.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Har statsrådet gjort ställningstagandet att det är positivt med ökad konkurrens på det svenska järnvägsnätet?

Tänker statsrådet verka för ökad konkurrens på vårt järnvägsnät?