Interpellation 2014/15:426 Kamerautrustade drönare

av Erik Ottoson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

De senaste åren har en explosionsartad ökning av antalet obemannade radiostyrda luftfarkoster ägt rum. Det har inneburit att många vanliga medborgare i dagsläget har kamerautrustade flygfarkoster i sina hem och använder dessa på sin fritid. Ofta är det barn och unga eller allmänna entusiaster som använder farkosterna som leksaker och för rekreation. Datainspektionen har dock meddelat det som sin uppfattning att samtliga dessa kamerautrustade leksaker är tillståndspliktiga eftersom man anser användning av dem vara kameraövervakning, då kamerorna är fast monterade på farkosten. Drönarna ska alltså likställas med monterade kameror i till exempel en butik eller på allmän plats. Rättsläget är ännu osäkert eftersom frågan inte har prövats i domstol, men frågan huruvida dessa leksaker ska vara tillåtna utan tillstånd är ändå aktuell.

Jag vill mot bakgrund av bland annat ovanstående fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Tänker justitie- och migrationsministern ta något lagstiftningsinitiativ för att klargöra om drönare av leksakskaraktär med kamera ska omfattas av tillståndsplikten eller inte?