Interpellation 2014/15:422 Resursslöseri med invandrade läkares kompetens

av Lotta Finstorp (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Enligt en ny rapport från Saco och Sveriges läkarförbund är kostnaden för att anpassa en invandrad läkares utbildning till den svenska arbetsmarknaden väldigt låg jämfört med kostnaden för att utbilda en läkare från början i Sverige.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är:

 

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att invandrade läkare och andra välutbildade grupper snabbare ska komma i jobb?