Interpellation 2014/15:419 Säkerställande av att Socialstyrelsens riktlinjer efterlevs

av Lars-Arne Staxäng (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Baserat på forskning har Socialstyrelsen satt upp riktlinjer för vilken behandling som ska erbjudas patienter med olika diagnoser. I Dagens Nyheter den 6 mars 2015 kunde vi läsa om att många patienter med psykiatriska tillstånd inte får rätt behandling enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Bland annat vet man att gamla metoder som man vet inte fungerar fortfarande används, vilket får dyra konsekvenser för både individen och samhället.

 

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att Socialstyrelsens riktlinjer efterlevs?