Interpellation 2014/15:401 Flygskattens effekt i andra länder

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Ett flertal av våra europeiska grannar har prövat att införa en flygskatt för att sedan ta bort den. Till dessa hör bland annat Danmark, Nederländerna och Irland, där de samhällsekonomiska konsekvenserna visade sig vara alltför negativa. Internationell erfarenhet visar att flygskatt innebär en förlustaffär för statskassan, vilket i sin tur innebär minskade resurser för till exempel klimatinvesteringar.

 

Anser statsrådet att det finns någon lärdom att dra från de länder som infört en flygskatt för att sedan ta bort den?