Interpellation 2014/15:400 Regeringens handels- och företagarpolitik

av Lars Hjälmered (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

 

Den senaste tiden har vi sett flera varsel i svenskt näringsliv. Dessa visar att vi verkar i en hård konkurrens och inte kan ta något för givet.

Sverige har byggt sitt välstånd på handel med andra länder men i dag är konkurrensen stenhård. Ett bra företagsklimat är A och O för att Sverige ska kunna konkurrera och att Sverige ska vara intressant att investera i.

Vad som behövs för att vi ska få färre av den här typen av tråkiga nyheter är en regering som genomför reformer och underlättar för industrin. Tyvärr ägnar sig regeringen och Mikael Damberg i stället åt att tala om innovationsråd och industrikansler men fattar samtidigt konkreta beslut som försämrar för svenskt näringsliv.

En ny skatt på lastbilar, högre kostnader för att anställa samt minskade satsningar på väginvesteringar leder knappast till fler innovationer och mer företagande. Man kan vidare fråga sig om det finns fler branscher än vård, skola och omsorg där regeringen avser att mota bort privat företagande.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka initiativ är ministern beredd att ta med anledning av nyligen lagda varsel och en hårdnande internationell konkurrens?

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att förbättra företagsklimatet i Sverige och underlätta för industrin?

Står ministern och regeringen fast vid att ett handelsavtal mellan EU och USA är en bra idé?