Interpellation 2014/15:397 Risker med förändringar i RUT-reformen

av Helena Bouveng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

RUT-reformen har fått nya jobb att växa fram. Det har det blivit billigare att köpa tjänster, vilket har lagt en grund för fler företag och fler trygga och lagliga anställningar. I dag sysselsätter hemservicebranschen 20 000 svenskar. Svarta jobb har blivit vita, drygt hälften av branschens anställda är utlandsfödda och 25 procent är under 26 år. Reformen har verkligen varit en succé.

Nyligen kom Almega med rapporten RUT 2015, där man kunde bekräfta detta. De senaste fem åren har RUT-branschen vuxit med i genomsnitt 20 procent årligen, och ännu syns inga tecken på avmattning. Bara under år 2014 uppgick omsättningen till drygt 6 miljarder kronor, och antalet sysselsatta har nu nått 20 000.

Men finansministern har aviserat stora förändringar i RUT-reformen. I budgetpropositionen för 2015 föreslogs bland annat en halvering av RUT-avdraget samt borttagning av läx-RUT, och lägger man därtill Vänsterpartiets linje att avdraget helt ska avskaffas väntar stora förändringar för branschen, och oron är nu stor. Det är en oro som skadar hela branschen. 

Vi ser vad som hände med Danmark, som införde hemserviceavdraget på prov redan 1994. Sedan dess har de gjort två stora ingrepp i reformen. 1997 sänktes prisreduktionen från 60 procent till 50 procent, och som en följd av detta sjönk efterfrågan kraftigt och det tog ett och ett halvt år innan branschen kommit tillbaka till tidigare nivåer. År 2000 begränsades specifika tjänster, på samma sätt som Socialdemokraterna vill göra i dag, och sedan dess har branschen minskat år för år. 

Allt detta kan tyckas verka som små justeringar i reformen, men de har fått stora, avgörande skillnader för flera branscher. RUT-reformen i Sverige är i dag närmast en framgångssaga med många positiva effekter på arbetsmarknaden. Därför är det mycket beklagligt att finansministern nu aviserar förändringar i denna bransch. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansministern:

 

Vilka besked om RUT-reformen kan finansministern lämna till de företagare och kunder som i dag verkar i hemservicebranschen och som är oroliga för branschens utveckling?