Interpellation 2014/15:385 Tryckerimomsen

av Anette Åkesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Momshanteringen för tryckeriprodukter ändrades i Sverige efter en dom i EU-domstolen år 2010. Innan dess var Skatteverkets uppfattning att tryckeriers tillhandahållanden utgjorde tjänster som skulle beskattas med 25 procents moms. Efter EU-domstolens dom ändrade Skatteverket uppfattning och uttalade att tryckeriers tillhandahållanden av tryckta produkter normalt ska betraktas som varuleveranser. Det innebär att tryckerierna endast ska ta ut 6 procents moms när de trycker böcker, tidningar och liknande produkter.

Med anledning av Skatteverkets ändrade ställningstagande har många svenska tryckerier genom att begära rättelse kunnat återfå den moms som tidigare felaktigt redovisats till Skatteverket. Fram till år 2008 skedde detta utan att krav ställdes på att tryckerierna skulle vidarebefordra dessa pengar till sina kunder.

Därefter fattade Skatteverket ett följdändringsbeslut om att kräva in moms från tryckeriernas kunder i stället. Dessa kunder har redan gjort allting rätt och betalat in 25 procents moms. Däremot har tryckerierna inte vidarebefordrat de av Skattemyndigheterna tillbakabetalda momspengarna.

Det pågår flera hundra rättsprocesser där tryckerikunderna försöker få tillbaka sina pengar från tryckerierna.

Skatteverket ändrade sommaren 2014 sin policy och började bevilja anstånd för att tryckerikunderna ska ha fått tillbaka den för höga momsen från tryckerierna innan de krävs på den nya lägre momsen.

Dessa anstånd börjar i närtid löpa ut – och det är ännu inte säkert att tryckerierna betalar ut pengarna till sina kunder.

Man kan fråga sig hur denna i högsta grad rättsosäkra situation har kunnat uppstå i Sverige. Till följd av hanteringen har många små och större företag tvingats in i rättsprocesser som stjäl nerver, kostar mycket pengar men även tar upp samhällets resurser. Vissa företag riskerar även konkurs, och därmed hotas även arbetsplatser. Det finns många förlorare.

Mot denna bakgrund vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder tänker finansministern vidta för att dels säkerställa rättssäkerheten i momshanteringen, dels säkerställa att företag inte tvingas gå i konkurs till följd av Skatteverkets ovan beskrivna hantering?