Interpellation 2014/15:372 Bistånd till Palestina efter deras fördömande av Sverige

av Mathias Sundin (FP)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Sverige har nyligen erkänt staten Palestina och även meddelat att biståndet till den palestinska myndigheten höjs med 500 miljoner kronor till 1,5 miljarder kronor den kommande femårsperioden.

Palestina, tillsammans med övriga medlemmar i Arabförbundet, fördömer nu Sverige och utrikesminister Margot Wallström. I fördömandet ger Palestina stöd till lagar baserade på sharia: “Sharia has guaranteed human rights and preserved people’s lives, possessions, honour and dignity.”

Ett av skälen till Sveriges erkännande av staten Palestina var att stödja de ”moderata krafterna”. I interpellationsdebatten den 20 november 2014 bekräftade utrikesminister Wallström att president Abbas tillhörde dessa moderata krafter.

 

Med anledning av Arabförbundets och Palestinas fördömande undrar jag om statsrådet Isabella Lövin tänker ta några initiativ till att minska biståndet till Palestina?