Interpellation 2014/15:361 Stabsläge på sjukhus

av Lotta Olsson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Arbetsmiljön är viktig för alla. Arbetsmiljön är ofta bäst när arbetet kan planeras och när de arbetsuppgifter man har att utföra hinns med på ett bra sätt. Ofta hänger arbetsmiljö och kvaliteten på det arbete man utfört ihop. När arbetet blir för stressigt blir man ofta orolig efter utfört arbete, orolig för att något missats eller att det jobb man gjort inte har rätt kvalitet.

För alla som arbetar på våra sjukhus är arbetet ofta varierande, vissa perioder har man ett stressigt jobb och andra perioder en mer normal arbetsbelastning. Att jobbet varierar tempomässigt är de flesta vana vid och de vet hur det ska hanteras.

Då ett sjukhus sätts i så kallat stabsläge blir dock arbetsbelastningen extraordinärt hög. Alla tvingas prioritera sina arbetsuppgifter hårt, och alla vet att det då är lättare att man missar något som för patienten kan vara viktigt och till och med livsviktigt. Man hinner kanske inte heller vare sig ta den rast man borde eller äta lunch.

Våra tidningar signalerar nu att stabsläge på sjukhus har förekommit vid flera tillfällen de sista månaderna utan att vi samtidigt sett extraordinära händelser som orsak till läget. Detta är enligt min mening anmärkningsvärt.

Mot den angivna bakgrunden vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:  

 

Ser ministern stabsläge på sjukhus som ett arbetsmiljöproblem, och vad vill ministern i så fall göra för att åtgärda problemet?