Interpellation 2014/15:357 Behöriga lärare

av Ida Drougge (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Den 1 juli i år börjar kravet på legitimation för lärare och förskollärare gälla fullt ut. Det innebär att den som är ansvarig för undervisningen ska vara legitimerad och behörig. Det kommer att gälla i de allra flesta ämnen.

Siffror från Skolverket visar dock att det fortfarande finns många obehöriga lärare i förskolan, i grundskolan och på gymnasiet. Enligt Skolverket saknar ungefär var femte som arbetar som lärare lärarexamen. Därtill konstaterar Skolverket att det låga intresset för lärarutbildningen i kombination med kommande pensionsavgångar riskerar att ytterligare förvärra bristen på behöriga lärare. Skolverket har därför efterfrågat en nationell handlingsplan för att säkra tillgången till kompetenta lärare.

Det är oroväckande att svensk skola saknar tillgång till behöriga lärare. För att Sverige även i framtiden ska ha ett välstånd och en välfärd att vara stolt över är det fundamentalt att vi har en skola som kan utbilda våra elever till att bli världens bästa ingenjörer, läkare och inte minst lärare. För att uppnå det behövs fler duktiga lärare.

Så jag frågar därför utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

1. Instämmer utbildningsministern i Skolverkets alarmerande beskrivning?

2. Vad tänker utbildningsministern göra för att Sverige ska få fler behöriga lärare?