Interpellation 2014/15:343 Snus och varumärken

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

EU:s tobaksdirektiv presenterades våren 2014 och utreds nu av regeringen med sikte på att utredningen ska vara klar i början av 2016. Sedan tidigare har Sverige ett särskilt undantag inom EU som slår vakt om rätten att sälja snus inom landet.

Men nu har regeringen påbörjat en ny inriktning rörande svensk snuspolitik på uppdrag av folkhälsominister Gabriel Wikström. I det tilläggsdirektiv till regeringens utredning som Wikström presenterade den 19 februari 2015 finns ett uppdrag att se över möjligheten till både exponeringsförbud för tobaksprodukter och krav på neutrala tobaksförpackningar. Detta innebär att snus framöver endast kan komma att säljas under disk och i förpackningar som är neutrala utan specifika varumärken.

Den svenska snustillverkningen sker sedan 1971 enligt livsmedelslagstiftningens krav vad avser kvalitet, hygien, riskfria halter av potentiellt skadliga ämnen, precis som andra livsmedel. Enligt lagen finns också krav på innehållsförteckning.

Regeringens tilläggsdirektiv väcker en rad frågor: Hur tas konsumentens rätt till information till vara? Kommer innehållsförteckningen på snusdosan att tas bort? Vad händer med information kring smakangivelsen och nikotinstyrkan? Information om snus kan i princip komma att försvinna om dessa förslag implementeras.

Den enskilde konsumenten har rätt till information. Det ska alltid finnas en innehållsförteckning på en produkt, inte minst är detta viktigt gällande en tobaksprodukt. I ett fritt och öppet samhälle finns också möjligheten att välja mellan olika produkter. Reklamen och varumärken garanterar den enskilde konsumenten detta. Enhetliga förpackningar motverkar detta syfte.

Därför vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

  1. Hur kommer statsrådet att säkerställa att information på snusdosor finns kvar för den enskilda konsumenten?
  2. Avser statsrådet att värna den svenska traditionen att reglera snuset som ett livsmedel?