Interpellation 2014/15:335 Skärpta straff för inbrott

av Edward Riedl (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I Västerbotten har antalet villainbrott fyrdubblats de senaste tio åren. Tidigare informerade Umeåpolisen om att det är uppenbart att en och samma gärningsman legat bakom en serie villainbrott under hösten 2014. Nyligen rapporterades om två män som åtalats för två inbrott, ett i Robertsfors och ett i Hudiksvall. På grund av lagstiftningens utformning och domstolarnas praxis är inte detta tillräckligt för att åklagaren ska kunna yrka på fängelsestraff.

Om en tidigare ostraffad person ska kunna dömas till fängelse krävs att straffvärdet uppgår till ett års fängelse. Straffet för ett villainbrott är i dag fängelse i sex månader. Då kan man tro att två inbrott har ett straffvärde på ett års fängelse. Men så är det inte. Systemet med mängdrabatt gör att det andra inbrottet bara har ett straffvärde på hälften, det vill säga tre månader. Därför krävs enligt praxis tre villainbrott för att åklagaren ska kunna yrka på fängelse (eftersom straffvärdet först då uppgår till ett år). Mot bakgrund av det som har framförts vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Tänker ministern ta några initiativ i linje med Alliansens förslag om att skärpa straffen för inbrott?