Interpellation 2014/15:330 Orimliga återbetalningskrav

av Wiwi-Anne Johansson (V)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

SVT har i ett nyhetsinslag berättat om hur personer drabbas av återbetalningskrav på tiotusentals kronor i samband med att de fått rätt efter att ha överklagat beslut av Försäkringskassan.

Problemet har sitt ursprung i att Försäkringskassan dels dragit för lite skatt på det belopp som de betalat ut i retroaktiv sjukpenning, dels att kommunen sedan krävt tillbaka pengar de betalat ut i försörjningsstöd under den tid tvisten med Försäkringskassan pågått. När sedan Skatteverket kräver restskatt finns det inga pengar kvar, och resultatet blir att de personer som fått rätt mot Försäkringskassan drabbas av en skatteskuld och orimliga krav på att betala tillbaka försörjningsstöd.

Att människor som redan befinner sig i en svår situation på detta sätt hamnar i ett än mer utsatt läge är naturligtvis inte acceptabelt.

Jag vill därför fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Vilka initiativ tänker socialförsäkringsministern ta för att förhindra att fler människor drabbas av dessa absurda krav på återbetalning av försörjningsstöd och skatt när det i själva verket är Försäkringskassan som i de här fallen gjort fel?