Interpellation 2014/15:329 Robustheten i det svenska telenätet

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Under stora delar av dagen måndagen den 23 februari 2015 påverkades mobilnätet och delar av det fasta telenätet av tekniska problem. I nästan fem timmar påverkades trafiken, och väldigt många abonnenter drabbades. Att ha svårigheter att, eller rent av inte alls kunna, komma i kontakt med familj, vänner, kunder eller leverantörer är i sig problematiskt och besvärande för vanligt folk. Än värre är att även larmnumret 112 påverkades av detta, vilket innebar att man inte kunde vara säker på att få hjälp om nöden så hade krävt. I skrivande stund är det oklart om någon allvarligt har drabbats av att inte kunna anropa hjälp via larmnumret, men vad som är klart är att våra digitala system alltjämt behöver bli mer robusta.

Robustheten i våra digitala kommunikationer blir allt viktigare i takt med att fler och fler samhällsviktiga tjänster sköts genom digitala lösningar. Även analoga system är självfallet sårbara mot olyckor och oväntade händelser, men här finns ofta väl utarbetade rutiner för att hantera uppkomna situationer.

Jag vill därför fråga statsrådet:

 

Vad avser statsrådet att göra för att såväl det fasta som det mobila telenätet ska bli mer robusta så att vi kan undvika olyckliga situationer som den som uppstod den 23 februari 2015?