Interpellation 2014/15:322 Beskattning av gåvor till välgörenhet

av Erik Andersson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det civila samhällets bidrag i form av pengar och ideell arbetskraft är avgörande för vårt samhälle. Det finns en mängd föreningar som hjälper utsatta grupper i samhället på olika sätt. Under Alliansens tid i regeringen möjliggjordes därför skattefri aktieutdelning om den skänks till välgörenhet samt skattereduktion för privatpersoner vid gåva till bland annat ideella föreningar. Dessa reformer har underlättat för viktiga aktörer att samla resurser för sin beaktansvärda verksamhet.

En minnesgåva till en privatperson från dennes arbetsgivare efter exempelvis en längre tids anställning är skattefri för arbetstagaren. Skulle arbetstagaren i stället vilja skänka bort sin minnesgåva till välgörande ändamål så kommer arbetstagaren att beskattas för detta belopp som lön. Detta kan minst sagt upplevas som en stelbent lagstiftning för den enskilde medborgaren som vill göra gott.

Vi har en ideell sektor i Sverige som är viktig för vårt samhälle och som vi måste värna. Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

En lösning på problemet skulle kunna vara att låta skattefriheten för minnesgåvor också omfatta gåvor till välgörenhet. Kan finansministern kunna tänka sig en sådan lösning för att stötta den ideella sektorn?

Anser finansministern att minnesgåvor från en arbetsgivare där värdet av gåvan skänks till välgörenhet bör beskattas som lön?

Avser finansministern att ta initiativ till en lagändring för att det ska bli möjligt att skattefritt skänka bort minnesgåvor till välgörenhet?