Interpellation 2014/15:315 Agila kontrakt i offentlig sektor

av Mathias Sundin (FP)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Framför allt inom it-området har något som kallas ett agilt arbetssätt utvecklats. Detta har skett i kontrast till den så kallade vattenfallsmetoden, där uppdragsgivaren skriver en detaljerad kravspecifikation och en beräknad tidsåtgång och sedan överlämnar denna till uppdragstagaren att utföra. Denna metod har i huvudsak använts för fysiska produkter, men fungerar sämre i programvaruutveckling.

Därför togs ett agilt arbetssätt fram, som innebär nära samarbete mellan uppdragsgivare och utförare, där man förändrar kravspecifikationen under projektets gång beroende på exempelvis användarnas synpunkter. Därmed kan innehållet i projektet ändras och tiden för genomförande bli kortare eller längre. I ett kontrakt utan flexibilitet blir det svårt att hantera. Därför har även agila kontrakt utvecklats mellan företag, främst inom it-sektorn.

Inom offentlig sektor finns emellertid inga sådana kontrakt, vilket försvårar för utveckling av programvara inom kommunal eller statlig verksamhet. Agila kontrakt inom offentlig sektor skulle innebära att digitala lösningar kan utvecklas mer kostnadseffektivt och även att slutprodukterna blir bättre för användarna. I Danmark har det tagits fram agila kontrakt som offentlig sektor använder sig av.

 

Tänker statsrådet Ardalan Shekarabi verka för att ett förslag lämnas om agila kontrakt i offentlig sektor?