Interpellation 2014/15:289 Införande av tonnageskatt

av Boriana Åberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sverige är den enda sjöfartsnationen inom EU där sjöfartsnäringen inte har möjlighet att betala tonnageskatt som alternativ till vanlig inkomstbeskattning. Det är därför ingen hemlighet att den svenska sjöfartsnäringen i dag inte kan konkurrera med utländska aktörer på lika villkor.

Kostnaden för ett införande av tonnageskatt i Sverige vore omkring 40 miljoner kronor.

Under tiden Socialdemokraterna var i opposition uttryckte de ett stort och oreserverat stöd för införandet av tonnageskatten.

 

Tänker finansminister Magdalena Andersson verka för att regeringen lämnar ett förslag om att införa en tonnageskatt?