Interpellation 2014/15:281 Regeringens aviserade höjda skatter

av Erik Andersson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Trots löften i valrörelsen om att inte höja skatterna för vanliga löntagare har den nya vänsterregeringen redan aviserat en rad skattehöjningar som drabbar både löntagare och företag.

Jobbskatteavdraget ska trappas ned, arbetsgivaravgifterna för unga höjas och en särskild löneskatt för äldre införas. Finansministern har också meddelat att hon vill göra begränsningar i RUT-reformen, att hon vill höja beskattningen i den finansiella sektorn och att hon ser en rad miljöskatter, bland annat införandet av en flygskatt, som i slutändan kommer att få betalas av resenärerna.

Finansministern har vid åtskilliga tillfällen sedan valet påstått att statens finanser är illa skötta och att ”ladorna är tomma”. Samtidigt föreslås omfattande utgiftsökningar i jämförelse med den tidigare regeringens prognoser i vårpropositionen. Detta kommer att medföra både att statsskulden ökar nominellt sett under mandatperioden och att överskottsmålet inte nås. Finansministern intar alltså den självmotsägelsefulla positionen att ”det saknas pengar, så därför spenderar vi mer pengar”. Detta är särskilt oroväckande eftersom det är nu Sverige måste bygga buffertar för kommande kriser.

Med så få och otydliga besked från regeringen är det många som nu är oroliga över hur de kommer att drabbas av de kommande skattehöjningarna. Så min fråga till finansminister Magdalena Andersson är:

 

Vilka skatter kommer finansministern att föreslå höjningar av, och för vilka kommer dessa höjningar att gälla?