Interpellation 2014/15:278 Livsmedelsstrategin

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Statsrådet Sven-Erik Bucht har varit runt i landet och har på många möten talat om hur viktigt det är med en livsmedelsstrategi i Sverige.

Jag delar statsrådets vilja att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Det är mycket viktigt att få en tydlig strategi för hur vi ska kunna öka svensk livsmedelsproduktion, öka exporten och skapa fler arbetstillfällen på den svenska landsbygden. En livsmedelsstrategi är också viktig för att lantbruket och landsbygden långsiktigt ska få stabila spelregler som gör att fler vågar satsa och investera i en ökad svensk livsmedelsproduktion. Statsrådet har sagt att strategin ska vara klar under våren 2016.

 

Därmed vill jag fråga statsrådet om arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi har påbörjats än, vilka direktiv som har givits och vilka livsmedelsområden som kommer att behandlas i livsmedelsstrategin.