Interpellation 2014/15:274 Flygstrategi

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I december förra året skrev statsrådet Anna Johansson i Svenska Dagbladet att regeringen kommer att presentera en strategi för flygets utveckling i Sverige under 2015.

Jag välkomnar detta eftersom ett konkurrenskraftigt flyg är av yttersta vikt för att säkra Sveriges konkurrenskraft och Sveriges ekonomiska tillväxt i en globaliserad värld.

Samtidigt skriver regeringen i sin budgetproposition att ”under mandatperioden ska även olika metoder för att få flyget att i högre utsträckning bära sina egna klimatkostnader undersökas” – det vill säga en flygskatt. Men faktum är att en flygskatt skulle ha marginell miljöeffekt men däremot förödande negativa effekter för bland annat företag, handel, sysselsättning, turism och övrig samhällsekonomi.

Svensk flygtrafik bidrar med 53 miljarder kronor till svenskt bnp varje år och skapar samtidigt 80 000 arbetstillfällen. Sverige är det land i Europa som har längst mellan landsändarna vilket alltid kommer att göra flygförbindelser absolut nödvändiga om man vill att människor ska kunna leva och verka i hela landet.

Både Holland och Danmark har infört och sedan avskaffat flygskatter eftersom en sådan skatt visat sig ha allvarliga samhällsekonomiska effekter men inga påvisbara miljöeffekter.

 

Utifrån denna beskrivning vill jag fråga statsrådet Anna Johansson: Vad ska denna flygstrategi innefatta, förutom en flygskatt?