Interpellation 2014/15:257 Norra stambanan

av Åsa Lindestam (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Norra stambanan betyder mycket för vår del av landet. Den är en livsnerv och ger möjlighet för många av oss att pendla till arbete och utbildning. Men kraven på effektivisering via underhållsarbeten gör nu att Trafikverket stoppar tågtrafiken. Därigenom kommer den dagliga tågtrafikens frånvaro att strypa den regionala samhällsutvecklingen. Godstrafiken berörs däremot inte.

Norra stambanan är enkelspårig vilket gör att vi drabbas extra hårt, och konsekvenserna blir mycket stora när det görs en total avstängning under dagtid i flera år framåt.

Vi saknar en konstruktiv dialog från Trafikverket med berörda regioner, kommuner och operatörer. Trafikverkets förslag innebär ett totalstopp på fyra timmar varje dag i flera år. Det drabbar Gävleborg med full styrka och försvagar vår region.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vad avser statsrådet att göra för att berörda regioner och kommuner tillsammans med Trafikverket ska hitta en hållbar lösning på ovan beskrivna problem?