Interpellation 2014/15:252 Försvaret och höjda arbetsgivaravgifter för unga

av Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har deklarerat att de i vårändringsbudgeten tänker gå vidare med sitt förslag att höja arbetsgivaravgiften för unga. Detta förslag presenterades redan i budgetpropositionen i höstas, men gick inte igenom då det blev Alliansens budget som fick stöd i riksdagen.

För Försvarsmakten som är på väg att bli Sveriges största ungdomsarbetsgivare är detta ett hårt slag. Enligt beräkningar från riksdagens utredningstjänst rör det sig om ökade kostnader i storleksordningen 150 miljoner kronor extra första året och så mycket som 300 miljoner kronor extra år två och framåt. Dessa kostnader kan jämföras med de 410 miljoner kronor extra som tillförs förbandsanslaget under 2015. I det förslag till höjda arbetsgivaravgifter som regeringen presenterade i höstas valde man dessutom att inte kompensera Försvarsmakten för de ökade kostnader som höjningen skulle medföra.

I det nya säkerhetspolitiska läge som Sverige befinner sig i är det viktigt att det finns resurser som Försvarsmakten kan lägga på mer övning och en ökad närvaro i strategiskt viktiga områden. Kostnaderna för höjda arbetsgivaravgifter för unga minskar tyvärr försvarets möjligheter att genomföra övningsverksamhet i till exempel Östersjöområdet där den militära aktiviteten har ökat betydligt den senaste tiden. Den bekräftade ubåtskränkningen i Stockholms skärgård i oktober förra året är ett av flera tydliga symtom på denna nya normalbild.

 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist hur de höjda arbetsgivaravgifterna för unga kommer att slå mot Försvarsmakten och om myndigheten kommer att bli kompenserad för den kostnadsökningen.