Interpellation 2014/15:249 Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

av Rossana Dinamarca (V)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen) delar årligen ut statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer som arbetar med alltifrån partipolitik till rollspel. Detta är ett viktigt bidrag som ger stöd till barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

I den förordning som reglerar statsbidraget kan utläsas att bidraget endast får lämnas till en organisation som ”i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”. Det innebär att verksamhetens syfte, innehåll och idémässiga grund ska vara förenliga med principen om alla människors lika värde.

Tidigare i år beslutade MUCF att för första gången bevilja Sverigedemokratisk Ungdoms ansökan om statsbidrag. I SDU:s politiska program, som finns upplagt på deras hemsida, går bland annat följande att läsa: ”Massinvandring och mångkultur är båda förödande för en nationalstat med utbyggt välfärdssystem som Sverige. Tillsammans kan de dock skapa ännu värre problem som på sikt kan bli helt oöverstigliga. Vi är inte långt därifrån idag.

SDU har självklart all rätt att organisera sig, men rätten att organisera sig får inte automatiskt medföra rätten att beviljas skattemedel för att sprida rasistiska budskap.

Mot denna bakgrund vill jag därför fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vilka initiativ är kultur- och demokratiministern beredd att ta för att förhindra att organisationer som sprider rasistiska budskap beviljas statsbidrag fortsättningsvis?