Interpellation 2014/15:246 Olika uppfattningar i regeringen om tillståndet i svensk ekonomi

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I opposition har ett av Socialdemokraternas bärande argument mot den tidigare alliansregeringen varit att Sveriges ekonomiska utveckling är svag. De offentliga finanserna har beskrivits som i dåligt skick och arbetslösheten som hög. Detta trots att Sverige haft den starkaste utvecklingen i västvärlden, särskilt i form av att statsskulden minskat sedan 2006 när merparten av övriga EU-ländernas ökat kraftigt. Väl i regeringsställning har kritiken fortsatt. Särskilt under hösten drev finansministern tesen att ”ladorna är tomma”. 

Under presskonferensen då Decemberöverenskommelsen presenterades gav dock statsministern en helt annan bild. Han beskrev då läget i svensk ekonomi som ”starkt” och ”stabilt”. Därmed måste Sverige vara det enda ekonomiskt utvecklade land där statsministern och finansministern ger olika bilder av läget i landets ekonomi. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansministern:

 

1. Är Sveriges ekonomi stark eller svag?

2. Varför skiljer sig finansministerns beskrivning av läget i svensk ekonomi från statsministerns beskrivning av läget?

3. Vilket annat jämförbart land menar finansministern har haft en bättre utveckling än Sverige de senaste åtta åren?