Interpellation 2014/15:245 Statliga jobb som försvinner från landsbygden

av Håkan Svenneling (V)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

De senaste månaderna har det kommit flera oroväckande signaler om att statliga jobb försvinner, eller riskerar att försvinna, från landsbygden. Det gäller både statliga myndigheter och statliga bolag. Arbetsförmedlingen aviserade i höstas att 100 kontor skulle läggas ned, men förslaget lades i byrålådan tills vidare. Trafikverket har flyttat verksamhet från Ånge, Boden, Hallsberg och Norrköping till Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle. Lantmäteriet har nyligen aviserat nedläggning av verksamheten i Bollnäs, Malung, Sollefteå, Storuman och Strömsund. SBAB har meddelat att kunder på landsbygden inte är intressanta, vilket uppenbarligen skett med regeringens goda minne.

De statliga jobben har totalt sett ökat med ca 5 700 arbetstillfällen under perioden 2004–2012. I mindre kommuner har dessa jobb samtidigt minskat med ca 4 000 arbetstillfällen. Dessa arbetstillfällen har i stället koncentrerats till större kommuner. Det betyder att de stora kommunerna fått ett tillskott om ca 10 000 statliga jobb, medan de 108 minsta kommunerna blivit av med en oproportionerligt stor andel statliga arbetstillfällen.

I regeringens budget, som man har förhandlat fram tillsammans med Vänsterpartiet, står det att ”Myndigheter som behöver vara lokaliserade i Stockholm bör pröva om delar av verksamheten kan lokaliseras på annan plats. Utgångspunkten är att nya myndigheter i första hand bör lokaliseras utanför Stockholms län.”

I regeringens strategi finns också en ambition att minska statens lokalkostnader. Det gör man rimligen enklast genom att lokalisera statliga jobb till platser med lägre hyror. Tyvärr verkar många myndighetschefer tro att det bästa är att finnas i Stockholms innerstad där kontorshyrorna är väldigt höga. Staten skulle kunna leverera bättre service till medborgarna om man lade resurser på verksamhet och personal i stället för på dyra lokalhyror. Ekonomistyrningsverkets analys visar att statens hyreskostnader har ökat med 21 procent under perioden 2006–2013, vilket främst beror på att hyran per kvadratmeter har ökat. Den sammanlagda lokalarean var i stort sett densamma 2013 som 2006, men lokalarean har ökat i storstadsregionerna Stockholm och Malmö.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att motverka nedskärningarna av statliga jobb på landsbygden?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att statliga jobb ska finnas i hela Sverige, även i mindre kommuner?

3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att fler myndigheter ska lokalisera sig utanför Stockholm?

4. Vilka Stockholmsbaserade myndigheter har prövat möjligheten att lokalisera verksamhet utanför Stockholm?

5. Vad avser statsrådet att göra för att en kontinuerlig uppföljning och samordning ska göras inom Regeringskansliet kring hur fördelningen av statliga jobb förändras?