Interpellation 2014/15:239 Livsmedelsstrategin och gårdsförsäljningen av öl och vin

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol. Det är varken tillväxtvänligt eller tidsenligt att turister som besöker en vingård eller ett litet bryggeri i Sverige inte kan köpa med sig någon av verksamhetens produkter. De är hänvisade till närmaste systembolag där produkterna möjligen finns, i annat fall får de åka därifrån tomhänta. Runt om i Europa är detta en självklarhet och en naturlig del av landsbygdens näringsliv.

 Det finns flera andra länder som klarar av att kombinera folkhälsoargumentet och ett alkoholmonopol med just gårdsförsäljning. I till exempel Finland fungerar gårdsförsäljning med ett alkoholmonopol utan att strida mot EU-rätten. Varför skulle inte Sverige kunna det? Det är även så att den mängd alkohol som skulle kunna säljas genom gårdsförsäljning är liten, inte minst i jämförelse med de mängder som det svenska detaljhandelsmonopolet erbjuder.

Produktion av lokalt producerat vin och lokalt producerad öl har utvecklats snabbt i Sverige under de senaste åren. Vingårdarna och bryggerierna skapar jobb och tillväxt på landsbygden. De bidrar till att turismen växer. Och de har potential att skapa ännu mer i form av ökad sysselsättning, en blomstrande landsbygd och en växande besöksnäring. Vi måste inse att produktion av lokalt vin och öl är här för att stanna och har en viktig tillväxtpotential.

För att få ett tydligt svar på om gårdsförsäljning skulle strida mot EU-rätten och för att ge landsbygden en utvecklingsmöjlighet så är det min mening att gårdsförsäljning, i ett första steg, bör testas i ett par landskap där det finns en tydlig kombination av jordbruk och turism samt redan existerande vingårdar och bryggerier. Exempel på detta är Skaraborg, Skåne och Öland.

 Detta skulle vara positivt för landsbygdens utveckling, ge fler arbetstillfällen och utveckla mat- och turistlandet Sverige. Dessutom, innan småskaliga svenska alkoholproducenter blir alltför frustrerade och testar vad som är möjligt genom att börja sälja sina produkter ändå, ska EU-domstolen pröva om försäljningen strider mot EU-rätten, eller inte.

Dessvärre verkar regeringen nu ha stängt dörren för gårdsförsäljning. Det är i så fall mycket beklagligt. Och det sker på mindre producenters och landsbygdens bekostnad.

Vad är landsbygdsministerns besked till alla de vingårdar och ölproducenter som finns i landet? Vad är landsbygdsministerns råd till exempel till Qvänum Mat och Malt i Skaraborg som vill kunna börja sälja sina produkter till sina besökare, och därigenom bidra till ökad sysselsättning, tillväxt på landsbygden och utveckling av sina verksamheter?

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till statsrådet Sven-Erik Bucht:

Som ytterst ansvarig för landsbygdens utveckling, avser statsrådet över huvud taget att göra någonting för att underlätta för landsbygdsföretag som vill bedriva gårdsförsäljning av lokalt producerad alkohol i Sverige?

Kommer gårdsförsäljning av öl och vin att finnas med i den livsmedelsstrategi som statsrådet tänker genomföra?