Interpellation 2014/15:228 Arbetslöshetsmålet

av Hanif Bali (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

 

Regeringen har som målsättning att antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020.  Vid presentationen av det ekonomiska läget den 20 januari i år hade regeringen reviderat upp arbetslöshetsprognoserna. Samtidigt verkar regeringen backa från det som tidigare utpekats som nyckelreformer, till exempel traineejobben. Den breda översynen av Arbetsförmedlingen som efterfrågats av många har lagts ned, trots att regeringen i regeringsförklaringen utlovade att myndigheten skulle reformeras i grunden. Det samlade intrycket är att regeringen retirerat i jobbfrågan.

 

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga arbetsmarknadsministern: Avser ministern och regeringen fortsatt att uppnå målet om lägst arbetslöshet i EU till 2020 och hur det ska det i så fall ske?