Interpellation 2014/15:224 Bemanningsföretag

av Lars Püss (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

I november 2013 gjorde Socialdemokraterna och LO ett gemensamt utspel, där de presenterade ett tiopunktsprogram med ordningsregler för den svenska arbetsmarknaden. Ett av kraven i programmet var att på olika sätt begränsa rätten att anlita bemanningsföretag.

I riksdagens partiledardebatt den 14 januari klargjorde statsminister Stefan Löfven att om parterna vill ha förändringar av reglerna i lagstiftningen kring situationer som visstid, bemanningsföretag och vikariat är regeringen villig att förändra lagstiftningen. Dock tillade han att facken redan har löst frågan, att de redan har en bra förhandlingslösning som löser dessa frågor. Samtidigt är regeringens stödparti Vänsterpartiet tydligt i sitt krav på att förbjuda bemanningsbranschen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Hur ser arbetsmarknadsministern på bemanningsföretagens roll på svensk arbetsmarknad i framtiden, och vilka förändringar avser arbetsmarknadsministern att göra?