Interpellation 2014/15:221 Nyanländas sysselsättning inom två år

av Katarina Brännström (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Den 15 januari citerades arbetsmarknadsministern i Svenska Dagbladet när hon sade att två år ska räcka för en nyanländ i Sverige att få ett arbete. Även i SVT Agenda den 18 januari upprepade arbetsmarknadsministern påståendet att alla nyanlända ska ha ett jobb inom två år.

Jag välkomnar Ylva Johanssons ambitioner och hennes avsikt att fullfölja den etableringsreform som alliansregeringen sjösatte, som just varar under en nyanländs första två år i Sverige.

I vad som avsågs bli 2015 års statsbudget står att läsa att integrationsinsatsernas prioritering är just full sysselsättning. Men bristen på faktiska förslag för en bättre, mer flexibel och tillgänglig arbetsmarknad är dock uppenbar hos regeringen.  Det finns inga nya förslag, trots skarpa uttalanden om att alla ska få jobb.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Vilka specifika satsningar ämnar arbetsmarknadsministern genomföra för att leva upp till det ambitiösa målet om nyanländas sysselsättning inom två år?