Interpellation 2014/15:220 Samförståndsavtal mellan Sverige och Saudiarabien

av Allan Widman (FP)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 15 november 2005 ingick Sverige och Saudiarabien ett så kallat samförståndsavtal. Avtalet har förlängts en gång, år 2010. För att undvika ytterligare förlängning med fem år kan Sverige skriftligen säga upp avtalet senast den 15 maj i år.

 

Vilka åtgärder är utrikesministern beredd att vidta för att minska Sveriges uppbindning till diktaturen Saudiarabien?