Interpellation 2014/15:213 Trafikskolor som ej betalar moms eller arbetsgivaravgifter

av Boriana Åberg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Fenomenet med så kallade svarta trafikskolor, som inte betalar moms och arbetsgivaravgifter, har funnits länge. I februari 2012 begränsade Trafikstyrelsen antalet körkortsaspiranter per handledare till max 15 personer, men denna begränsning har dessvärre inte kunnat få bukt med den olagliga verksamheten med så kallade svarta trafikskolor.

Enligt uppgift finns det några hundra svarta trafikskolor utspridda över hela landet. Med sina klart lägre priser konkurrerar de med lagliga trafikskolor som betalar moms och arbetsgivaravgifter. I vissa fall bedrivs den tvivelaktiga verksamheten i så omfattande skala att eleverna inte förstår att de har anlitat en utbildare från en trafikskola som fungerar svart.

Utredningen av så kallade svarta körskolor prioriteras inte av polisen, och brottet är svårt att beivra när det väl kommer till domstol. Dessutom är straffsatsen väldigt låg, vanligtvis dagsböter. Förra året dömdes en man som bedrev en storskalig svart trafikskola i Helsingborg till 10 000 kronor i böter, pengar som han ”kör in” på några dagar.

Problemet med trafikskolor som inte betalar moms och arbetsgivaravgifter har flera dimensioner förutom den juridiska. Svarta trafikskolor saknar försäkring och utsätter sina elever och medtrafikanter för livsfara. Det blir omöjligt för lagliga trafikskolor på småorter att överleva när ungdomarna som ska ta körkort söker sig till svarta verksamheter.


Vilka åtgärder avser justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att vidta för att få bukt med de svarta körskolorna?