Interpellation 2014/15:211 Butiksrån på små orter

av Niklas Karlsson (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Butiksrånen är en bekymmersam företeelse som länge legat på en oacceptabelt hög nivå. Butiksrån innebär stora risker för fysiska skador för personal men även närvarande kunder vid rånen. Personal som utsätts för rån, i synnerhet om det upprepas, drabbas av mindre eller större psykiska problem.

Svensk Handels årliga undersökningar av butiksrånen har visat att dessa främst drabbar livsmedelsbranschen, men kiosker samt tobaks- och bensinhandlare har också varit hårt utsatta genom åren. Rån mot guldsmeder, något som plötsligt ökade, tycks nu har stoppats upp.

Huvudsakligen sker rånen mot ensambemannade butiker och på kvällstid mellan kl. 18 och 22. Ju mörkare det är och ju färre människor som är i rörelse kring butiken, desto större är rånrisken.

Rånen i storstadsområdena överväger både i antal och andel, men rån på mindre orter och i glesbygd, där ofta polisbemanningen är låg, kan ändå få större konsekvenser. Butiksservicen är gles och upprepade rån kan bli den droppe som får en butik, kanske den enda på orten, att lägga ned.

Svalövs kommun är den kommun i hela Sverige där det sker flest rån per butik. Här är det åtta gånger högre risk för en butik att bli rånad än i övriga landet enligt en rapport från Svensk Handel. Ica i Billeberga har rånats tre gånger på kort tid, senast på julafton. Ägarna fick nog och har nu stängt butiken. Billeberga med runt tusen invånare blir därmed utan livsmedelsbutik. Konsum i Kågeröd funderar också på stängning. Kågeröd har runt 1 500 invånare.

Butiksrånen på mindre orter bidrar till en allmän känsla av otrygghet och att polis, åklagare och domstolar övergett glesbygden. Polisen uppfattas inte som närvarande, och åklagare och domstolar uppfattas som ointresserade av brotten i de fall dessa lagförs.

Min fråga till statsrådet Anders Ygeman är:


Genom vilka initiativ avser statsrådet att minska rånen samt öka tryggheten och de brottsbekämpande myndigheternas aktivitet på små orter och i glesbygd?