Interpellation 2014/15:204 SBAB - ägardirektiv för att stötta gles- och landsbygd

av Jeff Ahl (SD)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

SBAB meddelade nyligen alla sina företagskunder på gles- och landsbygden att de kommer få kraftigt höjda avgifter och sämre service om de inte byter bank. De uppmuntrar dem att söka sig till andra banker. SBAB är en statligt ägd bank och bör därför agera utefter de mål och visioner som delas av regeringen. Det är tyvärr ingen hemlighet att denna regering hade tydliga intentioner att försämra för dem som bor på gles- och landsbygden på olika sätt, men med hänsyn till att den ena av regeringspartierna åtminstone retoriskt framstår som gles- och landsbygdsvänligt borde regeringen agera mot SBAB:s nya strategi.

Regeringen stod passivt och tittade på då Northland Resources gick under med allvarliga konsekvenser på både kort och lång sikt för framför allt Pajala kommun, det var inget kraftfullt agerande för att rädda gles- och landsbygden i det fallet. Nu har regeringen chans att gör rätt vad avser SBAB:s agerande. Genom ägardirektiv borde rimligen regeringen kunna sätta stopp för detta orimliga förhållningssätt till gles- och landsbygd.

Min fråga till närings- och innovationsministern blir således. Hur ser ministern på SBAB:s agerande och avser ministern och regeringen att bryta SBAB:s aviserade riktning genom tydliga ägardirektiv?