Interpellation 2014/15:199 Ett paradigmskifte i fiskeripolitiken

av Roland Utbult (KD)

till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)

 

Den gemensamma fiskeripolitiken inom EU har nyligen reformerats; den nya grundförordningen tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2014. En av de största nyheterna i den reformerade fiskeripolitiken är den landningsskyldighet som successivt ska införas med början den 1 januari 2015. Det handlar om ett paradigmskifte i fiskeripolitiken – från en utkastskyldighet till en landningsskyldighet. Nationellt antogs nyligen proposition 2013/14:184 (ändringar i fiskelagen), bland annat för att möjliggöra för system för fisket som så att säga matchar detta paradigmskifte som landningsskyldighetens införande faktiskt är. Systemet för det pelagiska fisket, med överförbara fiskerättigheter, har nyligen utvärderats av Havs- och vattenmyndigheten. Utvärderingen visade på positiva erfarenheter.

 

 När kommer landsbygdsministern och regeringen att göra en samlad bedömning av vilka system som behövs för fiskets bedrivande i övrigt (demersalt fiske) i en ordning med en landningsskyldighet? Tiden är nu ytterst knapp och tydliga budskap behövs.