Interpellation 2014/15:196 Frihandelsavtalet mellan EU och USA

av Karin Enström (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

 

Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP, kommer att skapa världens största regionala frihandelsområde. Målet är att få bort handelshinder för den transatlantiska handeln. För Sverige är avtalet mycket viktigt. Sveriges utveckling och välstånd har under åren varit nära sammanlänkade med frihandelns landvinningar. Det gäller än i dag. Och USA är en av våra viktigaste handelspartner. En simulering av de ekonomiska effekterna av ett ambitiöst och långtgående TTIP pekar på att Sveriges export till USA skulle öka med 17 procent och importen med 15 procent. För resterande EU skulle såväl export som import öka med 20 procent. Även bnp skulle påverkas positivt. Vi vill därför se ett ambitiöst transatlantiskt handels- och investeringspartnerskap mellan EU och USA senast 2015. Att på detta sätt sammanlänka världens två största ekonomier är bra för hållbar tillväxt och sysselsättning, för styrkan och vitaliteten i den så centrala transatlantiska länken, och för frihandeln. Alliansregeringen var pådrivande för ett avtal och det var en högt prioriterad fråga.

2015 intensifieras förhandlingarna och den 15:e december anordnades ett seminarium i Stockholm där bland annat EU:s och USA:s chefsförhandlare deltog med budskapet att kommissionen nu arbetar helhjärtat för att lyckas med förhandlingarna i tid.

 Moderaterna och Socialdemokraterna har under många år haft en samsyn kring vikten av frihandel och frihandelsavtal för ekonomisk tillväxt och jobbskapande. Nu sitter Socialdemokraterna i regeringen med Miljöpartiet och med stöd av Vänsterpartiet. Dessa partier är negativa eller helt emot ett frihandelsavtal mellan EU och USA.

 

Min fråga till närings- och innovationsministern är. Vad är regeringens gemensamma hållning till TTIP och vilken linje kommer regeringen att driva i kommande förhandlingar?