Interpellation 2014/15:187 Genomförande av ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

av Jan Ericson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I regeringens budgetproposition föreslogs en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, en fördubbling. Alliansen har i stället föreslagit ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga i sin budgetmotion. Riksdagen röstade för Alliansens budgetmotion den 3 december 2014.

Många unga i vårt land har fått sitt första jobb med hjälp av Alliansens reformer. En viktig del av arbetslinjen är att göra det enklare att anställa. Minskade kostnader för att anställa gör att företag kan växa och anställa fler. Alliansen sänker nu trösklarna in på arbetsmarknaden bland annat genom att ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna för unga.

Regeringens föreslagna fördubbling av arbetsgivaravgifterna för unga gör det dyrare att anställa unga, vilket slår mot branscher med många unga anställda och mot unga utan erfarenhet som försöker få in en fot på arbetsmarknaden. 

Trots att Sverige har näst lägst långtidsarbetslöshet bland ungdomar i hela EU har vi i Sverige en utmaning med att få fler av våra ungdomar i jobb. Vägen dit kan däremot omöjligen vara att fördubbla kostnaden för att anställa unga. En fördubbling av arbetsgivaravgifterna för unga är inte en politik för fler jobb, bara en politik för fler åtgärder. Det är att svika våra ungdomar. Det är därför glädjande att riksdagen har avslagit regeringens förslag om att höja arbetsgivaravgifter för unga. Men det är nu viktigt att detta betydelsefulla arbete inte stannar av.

 

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson (S):

På vilket sätt avser ministern och regeringen att gå vidare med att genomföra den av riksdagen beslutade politiken om att ytterligare sätta ned arbetsgivaravgifterna för unga?